Zarejestruj się

 

Twoje dane

Wybierz swój salon optyczny

Wybierz salon, w którym będziesz dokonywać najszczęściej zakupów soczewek kontaktowych, za każdy zakup w wybranym przez siebie salonie będziesz otrzymywać punkty w Programie.

Czy chcesz kupować online?
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15 (dalej: „Alcon”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi Programu lojalnościowego Zakontaktowani (dalej: Program), w tym w celu utworzenia Pana/Pani konta w Programie, przekazywania nagród, jak również w celach marketingowych na zasadach opisanych w Regulaminie Programu oraz Polityce Prywatności.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu, w tym w szczególności określenie podstaw prawnych przetwarzania danych, okresu przetwarzania danych, podmiotów, którym dane mogą być przekazywane, jak również praw przysługujących osobom, których dane dotyczą określa Regulamin Programu oraz Polityka Prywatności.
Dane osobowe Uczestników Programu będą mogły być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Alcon, których siedziby mogą znajdować się w państwach nieoferujących takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jaki jest wymagany na terytorium Polski. W takiej sytuacji Alcon zapewnia ochronę danych Uczestników poprzez stosowanie we współpracy z takimi podmiotami standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
W celu skorzystania z praw przysługujących Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Alcon, pisząc na adres e-mail ochrona.danych-alcon@alcon.com.
OK
TAK
NIE
TAK
NIE
Obróć ekran